abg.org.ge

  

გიორგი  ცუცქირიძე: "კარგი შანსი გვაქვს დეფიციტურიდან პროფიციტურ მოდელზე გადავიდეთ"

English
საიტის რუკა | კონტაქტი
ტრენინგ კურსები
 
  

   

  TOP.GE

 

ვაკანსიები კომერციულ ბანკებში და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში http://www.bankers.ge!
NEWS! საბანკო ეთიკა, კომუნიკაციის როლი და გაყიდვების მენეჯმენტი
კარიერული საფეხურის ამაღლების უალტერნატივო გზა!
 
2016 წლის  სასერთიფიკატო პროგრამა სპეციალური შეთავაზებით:
წარმატებული კარიერისა და დასაქმების ხელშესაწყობად!
 
პროგრამის უნიკალურობა და სერტიფიცირების პირობები დღეს საბანკო კადრების შერჩევის თვალსაზრისით განსაკუთრებით აქტუალუბას იძენს კომუნიკაციის როლი და მნიშვნელობა, ეთიკის ნორმები და სტანდარტები, ასევე კომუნიკაცია ერთის მხრივ ბანკის სტრუქტურულ ქვეგანაყოფებსა და მეორეს მხრივ მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს შორის. აქედან გამომდინარე საბანკო ტრენინგ ცენტრი, როგორც საბანკო სწავლების ლიდერი და ნოვატორი საქართველოში  დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ტრენინგების  კურსს სერთიფიცირებული პროგრამის „ევროპული საბანკო საქმის საფუძვლების“  ბაზაზე  გამოცემის მესამე ტომის- "საბანკო ეთიკა, მართვა და პროდუქტები"  მიხედვით.
 
აღნიშნული გამოცემის, გავრცელების და სწავლების ექსკლუზიურ უფლებას ცენტრი ფლობს და რომელიც შემუშავებულია, სპეიალურად საბანკო ტრენინგ ცენტრისათვის, ევროპის საბანკო ტრენინგ ცენტრების ქსელის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
 
 კურსის დასრულების შემდგომ მსმენელებს ჩაუტარდებათ ტესტირება და შესაბამისი შედეგების მიხედვით, წარმატებულ მსმენელებზე   გაიცემა სარეკომენდაციო წერილი და ორენოვანი სერთიფიკატი, საბანკო დაწესებულებებში წარსადგენად;
 
მონაწილეები:
 • ბანკის ახალი თანამშრომლები, რომლებსაც სურვილი აქვთ შეიძინონ მრავალმხრივი ცოდნა ბანკისა და მასთან დაკავშირებული გარემოს შესახებ
 • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და საკრედიტო კავშირების თანამშრომლები
 • ეკონომიკური პროფილის სტუდენტები და მაგისტრანტები;
 
მხოლოდ ჩვენთან!
 • ევროპული საბანკო საფუძვლების სწავლების ექსკლუზიური უფლებით მთელ საქართველოში; 
 • კარიერული საფეხურის ამაღლების უალტერნატივო გზა - ევროპული დონის პრესტიჟის სერთიფიკატი;
 •  ჩვენი თანადამფუძნებლები და პარტნიორები არიან საქართველოს მოქმედი წამყვანი კომერციული  ბანკები;
 • ევროპის საბანკო ტრეინინგების ასოციაციის წევრი ერთადერთი სპეციალიზირებული საბანკო სწავლების ცენტრი;
 • კარიერული საფეხურის ამაღლების უალტერნატივო გზა;
 • ტრეინერის უმაღლესი კვალიფიკაცია, გამორიცხავს თქვენი სწავლების სუბიექტურ შედეგებს;
 • სწავლის ღირებულების ხელმისაწვდომობა, სწავლის ღირებულების ეტაპობრივი გადახდით;
 პროგრამის წამყვანი:
 
1. გიორგი ცუცქირიძე. 1997 წლიდან დღემდე არის საქართველოს ბანკების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. იგი წლების მანძილზე კითხულობდა ლექციების ციკლს საბანკო საქმეში და საფინანსო მენეჯმენტში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, საფინანსო და საბანკო სფეროებში მოღვაწეობის მდიდარი გამოცდილება გააჩნია. მისი სტატიები და საექსპერტო კომენტარები პერიოდულად გადის ქართულ და უცხოურ ბეჭდვით და ელექტრონულ მედია საშუალებებში. 1999-2002 წლებში იყო საქართველოს კომერციულ  ბანკებში საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო  სტანდარტების (IAS) დანერგვის კომიტეტის წევრი;
 
2. ლევან გოგოლაძე, საქართველოს საბანკო ტრენინგ ცენტრის დირექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სადაც იგი კითხულობს ლექციებს ფინანსურ აღრიცხვაში, კორპორაციულ ფინანსებში და ფინანსური ინსტიტუტების მენეჯმენტში. ბ-ნ ლევანს გახლავთ მენეჯერული აღრიცხვის სერტიფიცირებული ინსტიტუტის წევრი (იმყოფება მე-3 დონეზე), იგი 2009 წლიდან არის გრენობლის ბიზნესის სკოლის ლექტორი და კითხულობს ლექციების კურსს ფინანსურ და საბანკო მენეჯმენტში.. 
 
სარგებელი:
 • ევროპული საბანკო ეთიკისა და საქართველოს კომერციულ ბანკებში კორპორაციული მაერთვის კოდექსის გაცნობა;
 •  ფუნდამენტური კონცეფციების ცოდნა ეთიკის, საბანკო მარკეტინგის და მენეჯმენტის მიმართულებით;
 • კლიენტთან და ფინანსურ პროდუქტებთან დაკავშირებული ძირითადი პროცედურების გაცნობა;
 • კერძო, კორპორაციული და ინსტიტუციონალური კლიენტებისათვის მომსახურების მიმართულებების გაცნობა;
 •  თანამედროვე საკრედიტო პროდუქტებსა და მიზნობრივი ჯგუფებზე, რომლებიც ბაზრის სეგმენტაციას ეხება ძირითადი წარმოდგენის ჩამოყალიბება;
 • შესაბამისი ცოდნის მიცემა საბანკო კრედიტის გაცემის პირობებზე და პროცედურებზე, მსესხებლის კრედიტუნარიანობის შეფასების მეოდებზე;
 • საბანკო მენეჯმენტის ძირითადი პრინციპების შესწავლა;
 • მომზადება საბანკო ინსტიტუტში ახალი თანამშრომლის სწრაფი და ეფექტური ადაპტიაციისათვის
 • თრენინგის თემატიკური ნაწილი:    
საბანკო ეთიკა, კომუნიკაცია და პროდუქტები
 
ნაწილი A
საბანკო გარიგებათა ეთიკა
 • შესავალი
 • პროფესიული ეთიკის კონცეფცია
 • საბანკო გარიგებებში პროფესიული ეთიკის განვითარების მიზეზები
 • ეთიკის კოდექსი, როგორც საბანკო გარიგებების პროფესიული ეთიკის ძირითადი ინსტრუმენტები
 • საბანკო სექტორის ეთიკის კოდექსთა სტრუქტურა და შინაარსი 
ნაწილი B
ბანკის მენეჯმენტი
 • შესავალი
 • დაგეგმვა
 • ორგანიზაცია
 • კადრებით უზრუნველყოფა (სტაფინგი)
 • კომუნიკაცია
 • მოტივაცია
 • ლიდერობა (ხელმძღვანელობა)
 • მომუშავე გუნდების ჯგუფური დინამიკა
 • კონტროლი
ნაწილი C
საბანკო მარკეტინგი
 
პროდუქტები და მომხმარებლები  
 
ბანკი, როგორც საწარმო 
 •  კლიენტები, გავრცელება და კონკურენცია  
 • საბანკო კლიენტების კლასიფიკაცია
 • საბანკო მომსახურების უზრუნველყოფა – ქსელის ხარჯი და მომგებიანობა
 • კონკურენცია 
საცალო კლიენტები 
 • საცალო საბანკო საქმიანობა და თანამედროვე საბანკო გარემო
 • საცალო კლიენტთა დიფერენციაციის კრიტერიუმები
 • საცალო საბანკო საქმიანობის განმასხვავებელი თვისებები
 • იპოთეკური კრედიტი
 • სამომხმარებლო კრედიტი
 • სადეპოზიტო და საინვესტიციო პროდუქტები
 • საგადასახადი მომსახურება
 • სხვა მომსახურება
 • საბანკო ოპერაციების უსაფრთხოებისა და სიჯანსაღის უზრუნველყოფის მექანიზმები
 • ინსტიტუციური ბაზა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოები

ბიზნეს კლიენტები 

 • შესავალი
 • კლიენტების კლასიფიცირების კრიტერიუმები
 • ბიზნეს კლიენტების მომსახურება
 • საჭიროებათა განსაზღვრა
 • დაფინანსების ფორმები
 • გარანტიები
 • განაცხადის დამუშავება
 • ბიზნეს კლიენტების „გაყიდვების შემდეგი“  მომსახურება
      ინსტიტუციური კლიენტები
 • ინსტიტუციური კლიენტები
 • ინსტიტუციური კლიენტების ფინანსური საჭიროება; 

      მარკეტინგის პრინციპების გამოყენება

 • მომხმარებლის ქცევა და კლიენტების ერთგულების პირობები საბანკო საქმეში
 • პროდუქტი საბანკო საქმეში
 • საბანკო პროდუქტების და მომსახურების დისტრიბუციის ქსელი
 • საფასო პოლიტიკა
 • სტიმულირებისა და კომუნიკაციის მიქსი ბანკებში
 • ბანკებში მარკეტინგული კომპლექსის მომსახურებათა სამი დამატებითი ელემენტი
 • სტრატეგიული დაგეგმვა და მარკეტინგული დაგეგმვა
 წინასწარი ჩაწერა მიმდინარეობს  სააპლიკაციო ფორმის შევსებით, რომელიც უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგი ელ-ფოსტით: abg_press@yahoo.com  ან director@abg.org.ge, 
 
ჯგუფების ფორმირება: ხორციელდება შერჩეულ აპლიკანტთა წინასწარი გასაუბრების საფუძველზე,

ტრენინგი მიმდინარეობს ინტერაქტიური დიალოგის გამოყენებით, თანამედროვე საპროექციო ტექნიკის დახმარებით. სასწავლო ლიტერატურა შედის სწავლის ღირებულებაში. ჯგუფები 10-12 მსმენელზეა გათვლილი;

 კურსის ხანგრძლივობა: 4 კვირა (სალექციო თეორიული ნაწილი, სავარჯიშოების ამოხსნა და ქეისების შედგენა), კვირაში 3 დღე, დღეში 2 საათი, შაბათ-კვირის გარდა, სულ:  24 საათი.
 
კურსის ღირებულება: 180 ლარი(ცენტრის კურსადამთავრებულებისათვის გათვალისწინებულია ფასდაკლება 20 %-ის ოდენობით)
 
დრო: დილით: 11:00-13:00  საათამდე ან საღამოს (19:00 -21:00); 
 
საქართველოს საბანკო ტრენინგ ცენტრის საკონტაქტო ინფორმაცია: 2 93 43 76 ან  598 57 97 21 
 
08.06.2016 14:38

უკან დაბრუნება | ამობეჭდვა
აგრეთვე წაიკითხეთ
NEW! საბანკო მენეჯმენტის კურსი
23.09.2017 14:58
NEW! საკრედიტო დაწესებულებებში საკრედიტო რისკის შეფასების და მართვის სასერთიფიკატო კურსი
19.07.2016 19:40
NEW! საბანკო და არასაბანკო საკრედიტო დაწესებულებების მენეჯმენტის სასერთიფიკატო კურსი
19.07.2016 19:40
NEW! ბანკირთა მომზადების საზაფხულო სასერთიფიკატო კურსი, პროფესიული სტაჟირებით
20.06.2016 19:19
NEW! ბანკის უნივერსალური მოლარე-ოპერატორის კურსი
17.06.2016 12:47
NEW! კომპანიის კრედიტუნარიანობის შეფასების სასერთიფიკატო კურსი
16.06.2016 19:40
NEW! სასესხებო ოპერაციები, პრობლემური სესხების მართვა და და ლიკვიდაცია
15.06.2016 19:40
NEW! საცალო დაკრედიტების ოფიცრის სასერთიფიკატო კურსი
14.06.2016 15:45
NEW! "პრობლემური სესხების დამუშავების თანამედროვე მეთოდები" სასერთიფიკატო კურსი;
14.06.2016 13:52
NEW! ეროვნული და უცხოური ვალუტის დამცავი ნიშნების სწავლება
13.06.2016 16:48
User
Password
   
 
 

 

ეკონომიკა
 

ბანკირის სვეტი:
  

 
\
  
 
პაშა ბანკი ფინკა ბანკი საქართველოს მიერ 20,000,000 ლარის ოდენობით ობლიგაციების განთავსებას უზრუნველყოფს
03.06.2015 16:18

2015 წლის 29 მაისს, თბილისში, Cortyard Marriot-ში ფინკა ბანკი საქართველოს და პაშა ბანკის საერთო პრესკონფერენცია გაიმართა.

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC) საქართველოს ბანკს 90 მილიონი აშშ დოლარის გრძელვადიან სესხს გამოუყოფს.
03.06.2015 16:14

ეს ინვესტიცია ქვეყნის უმსხვილეს ბანკს საშუალებას მისცემს გაზარდოს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ხელი შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკის დივერსიფიცირებას და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას.

საქართველოს ბანკის ახალი თაობის საბანკო პროგრამა
11.05.2012 12:37

 პირველად საქართველოში მობილბანკი iPhone და iPod touch-სთვის

თიბისი ბანკის ახალი პროდუქტი iC@rd!
21.10.2011 14:33

 მათთვის, ვინც ხშირად სარგებლობს ინტერნეტ-შოპინგით, სჭირდება მაქსიმალურად მოქნილი, დაცული და იაფი პლასტიკური ბარათი, თიბისი ბანკმა შექმნა სპეციალური პროდუქტი - iC@rd!

“საბანკო მომსახურებას ერთ წერტილში”
20.07.2011 14:42

 პროკრედიტ ბანკი კლიენტებს ყველა თავის ფილიალსა და სერვის ცენტრში ახალ მომსახურებას “საბანკო მომსახურება ერთ წერტილში” სთავაზობს.

სესხების საგაზაფხულო კოლექცია “საქართველოს ბანკში”
12.03.2011 13:58

აღნიშნული შეთავაზების ფარგლებში, მომხმარებელი “ საქართველოს ბანკი სგან” სხვადასხვა ტიპის სესხზე, რამდენიმე სპეციალურ პირობას მიიღებს.

რესპუბლიკას” ახალი დირექტორი ბანკის საბაზრო წილის გაზრდას შეეცდება
18.12.2010 12:36

ბანკ “რესპუბლიკას” ახალი გენერალური დირექტორის მთავარი მიზანი ბანკის საბაზრო წილის გაზრდაა, იუწყება რადიო კომერსანტი. 

თიბისი ბანკის 0%-იანი სწრაფი განვადების აქცია
18.12.2010 12:32

თიბისი ბანკმა ჰიპერმარკეტ გუდვილში 0%-იანი სწრაფი განვადების აქცია დაიწყო. თიბისი ბანკის ინფორმაციით, აქცია 2011 წლის 15 იანვრამდე  გაგრძელდება

„ზირაათ ბანკი“ ქართულ ბაზარზე გააქტიურებას იწყებს
14.09.2010 13:36

„ზირაათ ბანკს“ ახალი წლიდან ახალი ფილიალი ბათუმშიც ექნება.

ახალი სტუდენტური სესხი ბანკ `რესპუბლიკისა” და `კავკასიის უნივერსიტეტისაგან”
02.08.2010 17:10

ბანკი "რესპუბლიკა" "კავკასიის უნივერსიტეტის" სტუდენტებს სთავაზობს სესხს შეღავათიანი პირობებით საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დასაფინანსებლად.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> >>>